Dalon juridiskais birojs Twiterī
draugiem.lv/dalon
 
   
 
 
  Sākums --> Noderīgi --> Publiskie reģistri un datu bāzes
     
 
 
 
 
 
 
 
 
Top.LV

Publiskie reģistri un datu bāzes

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs.
Uzņēmuma reģistra pārziņā esošie reģistri - uzņēmumu reģistrs; komercreģistrs; laulāto mantisko attiecību reģistrs; koncernu reģistrs; koncesiju reģistrs; komercķīlu reģistrs; sabiedrisko organizāciju reģistrs; politisko partiju reģistrs; arodbiedrību reģistrs; masu informācijas līdzekļu reģistrs; ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību reģistrs; Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrs; Eiropas sabiedrību reģistrs; Eiropas kooperatīvo sabiedrību reģistrs; šķīrējtiesu reģistrs, maksātnespējas reģistrs.

Skatīt informācijas pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra

Informācija no Uzņēmuma reģistra reģistriem internetā pieejama Latvijas Vēstnesis

Informācija par no Uzņēmuma reģistra reģistriem internetā pieejama Lursoft. ( maksas pakalpojums )

Maksātnespējas reģistrs
Maksātnespējas reģistrs ir Uzņēmumu reģistra pārziņā esošs reģistrs, kura mērķis ir nodrošināt maksātnespējas lietas publiskumu. Reģistrā ieraksta ziņas par administratoru, maksātnespējas subjektu, tiesiskās aizsardzības procesa, juridiskās personas maksātnespējas procesa un fiziskās personas maksātnespējas procesa norisi.

Ceļu satiksmes drošibas direkcija
CSDD nodarbojas ar transportlīdzekļu reģistrāciju, autovadītāju kvalifikācijas eksāmenu pieņemšanu un vadītāja apliecību izsniegšanu, tehniskās apskates nodrošināšanu, ceļu uzraudzību satiksmei drošā stāvoklī, kā arī transportlīdzekļu un vadītāju valsts nozīmes reģistra veidošanu un uzturēšanu.

Informācija no CSDD datu bāzēm internetā pieejama Lursoft ( maksas pakalpojums)

Valsts tehniskā uzraudzības aģentūra
Aģentūra izveidota, lai nodrošinātu traktortehnikas un to piekabju valsts uzraudzību un vienotas datu bāzes uzturēšanu par traktortehniku, tās pie­kabēm un traktortehnikas vadītājiem.

Informācija no VTUA datu bāzēm internetā pieejama Lursoft ( maksas pakalpojums)

Valsts aģentūra Lauksaimniecības datu centrs
Valsts aģentūra "Lauksaimniecības datu centrs" veic zootehniska, veterināra un lauksaimnieciska rakstura datu bāzes apkopošanu, apstrādi un analīzi Latvijas Republikā ar mērķi ieviest vienotu dzīvnieku un ganāmpulku reģistru, ciltsdarba informācijas sistēmu saskaņā ar starptautiskām prasībām.

nformācija no LDC datu bāzēm internetā pieejama Lursoft ( maksas pakalpojums)

Latvijas Republikas ekonomikas ministrija
Reģistrēto būvkomersantu datu bāze un būvprakses un arhitektu prakses sertifikātu datu bāzes.

Pāriet uz datu bāzēm

Latvijas centrālais depozitārijs
Latvijas Centrālā depozitārija datu bāze par Latvijā emitētajiem publiskajiem vērtspapīriem, to emisijām, akcionāriem uz akcionāru pilnsapulcēm, par dividendēm un vērtspapīru cenām Rīgas Fondu biržā.

Pāriet uz datu bāzi

Valsts vienotā datorizētā Zemesgrāmata
Zemesgrāmatu datu bāze par zemesgrāmatās ierakstītiem nekustamiem īpašumiem un ar tiem saistītām tiesībām.

Pāriet uz datu bāzi

Valsts zemes dienests
Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēma; valsts adrešu reģistrs; lauku zemes izpirkšanas reģistrs.

Pāriet uz datu bāzi

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Iedzīvotāju reģistrs - informācija par iedzīvotāju vārdu, uzvārdu, to maiņu, personas dzīvesvietu, personu apliecinošajiem dokumentiem u.c. Personvārdu datu bāze.

Pāriet uz reģistru

LR iekšlietu ministrijas informācijas centrs
Nederīgo dokumentu reģistrs; dekumentu paraugu reģistrs; noziedzīgu nodarījumu reģistrs ; noziedzīgus nodarījumus izdarījoušo personu reģistrs; ieroču reģistrs u.c.

Pāriet uz informācijas centru

Valsts ieņēmumu dienests
Latvijas ar PVN apliekamās personas; citu ES dalībvalstu ar PVN apliekamās personas; pavadzīmes; kases aparāti un kases sistēmas; speciālas atļaujas (licences) un izziņas darbībām ar akcīzes precēm; ES akcīzes nodokļa maksātāji; valsts amatpersonu deklarācijas.

Pāriet uz datu bāzēm

Valsts informācijas sistēmu reģistrs
Valsts informācijas sistēma ir strukturizēts informācijas tehnoloģiju un datu bāzu kopums, kuru lietojot tiek nodrošināta valsts funkciju izpildei nepieciešamās informācijas ierosināšana, radīšana, apkopošana, uzkrāšana, apstrādāšana, izmantošana un iznīcināšana. Valsts informācijas sistēmu reģistrs nodrošina iespēju jebkuram interesentam vienkopus iegūt informāciju par valsts informācijas sistēmām.

Nodevas un citi maksājumi
Publiskie reģistri un datu bāzes
Profesionālā darbība